E-lieky.sk

Porovnávač cien voľnopredajných liekov, liečiv
a zdravotníckych pomôcok
Vyberáme z pohotovostných lekární

Všetky pohotovostné lekárne »

  • Voľnopredajných liekov: 103556
  • Registrovaných liekov: 48624

Výzva ŠÚKL Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Stránka je v testovacej prevádzke, nie všetky údaje o produktoch a prevádzkach sú kompletné ×

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyzýva občanov, ktorí nakupujú lieky a zdravotnícke pomôcky cez internet, aby tento nákup realizovali len z overených internetových stránok. Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj, ktoré majú povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, teda aj na poskytovanie služieb internetového výdaja je dostupný priamo na stránke ŠÚKL. Overením si dôveryhodnosti webovej stránky, z ktorej si produkty objednávajú, predchádzajú občania nákupu liekov z nelegálnych zdrojov, na ktorých nemusia mať zabezpečenú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov.

Predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitých predpisov a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz. Internetový výdaj môže zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok (tzv. kamenné prevádzky).


Spravodajstvo a oznamy

29.09.2016 Spravodajstvo ŠÚKL

LIEKOVÉ RIZIKO 46/2016E-lieky.sk je stránka určená pre laickú a odbornú verejnosť. Zobrazované informácie v žiadnom prípade nemaju nahradiť komunikáciu s lekárom, alebo lekárnikom.


E-lieky.sk nezodpovedá za chybnú interpretáciu informácií na stránke.