PARALEN 100, 5 čapíkov 100mg

0.97 

Kúpiť
SKU: etabletka-woocommerce_gpf_3637 Category:

Paracetamol, liečivo v lieku, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. 

Čapíky sa používajú na:

  • zníženie zníženie horúčky pri chrípkových ochoreniach a
  • ako doplnková liečba horúčky pri iných ochoreniach.
  • pri bolesti rôzneho pôvodu, napríklad pri bolestiach hlavy, zubov
  • vrátane bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a pri bolesti kĺbov a svalov sprevádzajúcej chrípkové ochorenia. 

 

Dávkovanie a dávkovacie schémy
Podľa potreby sa jednotlivá dávka môže podať 3x denne najmenej v 6-hodinových odstupoch medzi jednotlivými dávkami.
Deti s telesnou hmotnosťou 7-13 kg: 1 čapík.
Deti s telesnou hmotnosťou 14-20 kg: 2 čapíky.
Celková denná dávka paracetamolu nemá prekročiť 60 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa, rozdeľuje sa na 3 čiastkové dávky.
Na jednorazové podanie je dávka 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu < 10 ml/min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 8 hodín.
Pri klírense kreatinínu 10-50 ml/min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.
Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U týchto pacientov nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.
Dĺžka liečby:
Liečba nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3-5 dní.
Ak sa príznaky nezlepšia do 2 dní alebo ak sa zhoršia, je potrebné obrátiť sa na lekára.
U dojčiat je nutné konzultovať každé horúčkovité ochorenie okamžite s lekárom.

Spôsob použitia
Liek je určený len na zavedenie do konečníka.
Čapík je potrebné zbaviť obalu a jemne zaviesť do konečníka.
Po zavedení čapíka sa majú stlačiť na 1-2 minúty sedacie svaly rukou k sebe a je potrebné sa uistiť, že čapík zostal v konečníku. 

Upozornenie
Ak je to klinicky potrebné, paracetamol sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou. 
Počas krátkodobej liečby nie je potrebné prerušiť dojčenie za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa.
Ani pri dlhodobej liečbe paracetamolom neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiat.
U detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 7 kg je liek kontraindikovaný.
Nepodávať súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu.
Liek môže ovplyvniť výsledky stanovenia kyseliny močovej s kyselinou fosfowolfrámovou a výsledky stanovenia hladiny glukózy v krvi pomocou glukózaoxidázy/peroxidázy.
Nepodávať pacientom po nedávno prekonanom rektálnom krvácaní. 
Nepiť alkohol.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale (Al strip) na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).Viac info

See It Styled On Instagram

    No access token

Main Menu