Vasopirin 100mg 100 tabliet

2.79 

Kúpiť
SKU: etabletka-woocommerce_gpf_3897 Category:

Liek sa užíva na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:

 • srdcových infarktov,
 • mozgových príhod,
 • srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku)

Liek sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy. Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).

Dávkovanie

Dospelí

Sekundárna prevencia infarktov myokardu:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:

Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.

Nepoužívať pri inom dávkovaní ako 100 mg.
Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie:

 • Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva.
 • V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
 • Kyselina acetylsalicylová sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko.
 • Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
 • Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
 • Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie.
 • Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania
 • Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.
 • Súbežná liečba s inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania.
 • Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.Viac info

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu