Zovirax Duo krém 2g

12.17 

Popis

Indikácie: Zovirax Duo je krém, ktorý sa používa na liečbu včasných prejavov a príznakov (napr. pálenie, svrbenie alebo začervenanie) oparu na perách a tvári s cieľom znížiť riziko, že sa opar postupne zmení na pľuzgier. Dokonca aj v prípade, keď sa opar zmenil na pľuzgier, Zovirax Duo skráti proces hojenia približne o pol dňa až jeden deň v porovnaní s krémom bez liečiv.

Kontraindikácie: Nepoužívajte Zovirax Duo, ak ste alergický na aciklovir, valaciklovir, hydrokortizón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, na liečbu kožných infekcií iných ako je opar. Nepoužívajte Zovirax Duo:do očí, úst alebo nosa alebo na genitálie; na liečbu genitálnej herpetickej infekcie; ak váš imunitný systém nepracuje ako by mal (napr. ak ste po transplantácii kostnej drene alebo ak máte HIV); pod akýkoľvek krycí materiál, ako sú náplaste alebo náplaste na opary.  Nepoužívajte dlhšie ako 5 dní. Tento liek nedávajte deťom mladším ako 12 rokov, pretože nie je známe, či u nich funguje a či je bezpečné ho u nich používať.

Tehotenstvo a dojčenie: Tento liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, ak lekár neurčí, že potenciálne prínosy prevážia možné neznáme riziká.

Použitie: Len na vonkajšie použitie. Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac: Krém nanášajte päťkrát denne počas 5 dní (t.j. približne každé 3 ‑ 4 hodiny v čase bdenia). Odporúča sa začať liečbu čo najskôr, najlepšie hneď po objavení sa prvých príznakov infekcie (napr. pálenie, svrbenie alebo začervenanie). Nepoužívajte dlhšie ako 5 dní. Ak vaše príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.

Spôsob podania: Pred nanesením krému a po jeho nanesení si starostlivo umyte ruky, aby sa zabránilo zhoršeniu oparu alebo nakazeniu inej osoby. Ak sa vám vytvorí vriedok, nedotýkajte sa ho viac ako je to potrebné, aby sa vám infekcia nerozšírila na iné miesta tela alebo do očí. Ak náhodne použijete priveľké množstvo krému alebo ak krém prehltnete, je nepravdepodobné, že by to spôsobilo nejaké nežiaduce účinky. Ak však prehltnete veľké množstvo krému, odporúča sa, aby ste sa obrátili na svojho lekára.

Viac info